‘ไอติม’ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ว.สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้ว


‘ไอติม’ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ว.สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้ว


นายพริษฐ์ วัชรสินธุ
 ว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่พรรคก้าวไกลโพสต์จดหมายถึง ส.ว.ระบุ

"ถึงสมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาในการรณรงค์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผมยืนยันมาตลอดว่าในบรรดาเนื้อหาทั้งหมดของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 272 ที่ให้อำนาจ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้ง มาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นมาตราที่เป็นปฏิปักษ์ที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตย

ผมเชื่อว่าท่านเข้าใจดี ว่าการวิจารณ์ในลักษณะนี้ ไม่ได้มาจากอคติส่วนบุคคล แต่มาจากการยึดหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ในการมี 1 สิทธิ 1 เสียง เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศผ่านคูหาเลือกตั้ง

ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่เป็นประชาธิปไตย ที่ให้ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้ง มีอำนาจในการมาร่วมเลือกนายกฯ และเปิดช่องให้ขัดเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออกผ่านคูหาเลือกตั้ง
หากท่านจะอ้างว่าบางประเทศที่เป็นประชาธิปไตย มี ส.ว. แต่งตั้ง (เช่น สหราชอาณาจักร) ก็พึงตระหนักไว้ ว่า ส.ว. ในประเทศเหล่านั้น มีอำนาจน้อยมาก (เช่น ชะลอร่างกฎหมาย) เพื่อให้อำนาจและที่มาสอดคล้องกัน

หากท่านจะอ้างว่าบางประเทศที่เป็นประชาธิปไตย มี ส.ว. ที่มีอำนาจเยอะ (เช่น สหรัฐอเมริกา) ก็พึงตระหนักไว้ ว่า ส.ว. ในประเทศเหล่านั้น มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้อำนาจและที่มาสอดคล้องกัน
และหากท่านจะอ้างว่าการมี ส.ว. แต่งตั้งที่มีอำนาจเลือกนายกฯ มาจากการลงประชามติเมื่อปี 2559 ก็พึงตระหนักไว้ว่า ประชามติครั้งนั้นไม่ได้เป็นประชามติที่เสรีและเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล - หลายคนที่รณรงค์คัดค้านถูกจับกุมดำเนินคดี ในขณะที่คำถามพ่วงก็ถูกเขียนในลักษณะที่กำกวมและชี้นำโดยเจตนา

ดังนั้น ในเมื่อมาตรานี้ยังไม่ถูกยกเลิกไป วิธีการเดียวที่ท่านจะทำได้เพื่อเคารพหลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตย คือการสนับสนุน "นายกฯและรัฐบาล ที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร" (งดออกเสียงไม่พอ เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่านายกฯต้องได้รับการ "เห็นชอบ" เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา "ที่มีอยู่" (ไม่ใช่ "ที่ลงมติ")) โดยไม่แสดงท่าทีหรือความเห็นเป็นอื่นใด ที่ไปกระทบต่อกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลและการตัดสินใจของพรรคการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แต่ลึกๆ ผมก็เข้าใจว่าการอ้างอิงหลักประชาธิปไตยอย่างเดียว คงไม่สามารถโน้มน้าวทุกท่านได้ เพราะหากทุกท่านยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย ทุกท่านคนคงเห็นด้วยกับการยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ ไปแล้วตอนที่ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในช่วง 2563-65 (รวมกันถึง 3 ครั้ง)
ดังนั้น ผมเลยขอยกอีก 5 เหตุผล ที่เพียงแต่ขอให้ท่านเพียงยึดคำพูดของตัวในอดีต

1. บางท่านเคยโหวตสนับสนุนการยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ ในรัฐสภา

เรามี ส.ว. ทั้งหมด 64 คนที่เคยสนับสนุนการยกเลิก มาตรา 272 ที่ให้อำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (อย่างน้อย 1 ครั้ง จาก 3 ครั้งที่ถูกเสนอในรัฐสภาในช่วง 2563-65 - รายชื่อด้านล่าง) - แม้แต่ละท่านอาจมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป แต่การลงมติของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านเห็นตรงกันว่ามาตรา 272 มีปัญหาและไม่มีความจำเป็นต้องคงไว้อยู่

ดังนั้น ผมขอเรียกร้องไม่ให้ท่านเอามาตราที่ท่านเองก็เห็นว่าเป็นปัญหา มาขัดเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้ง

2. หลายท่านเคยบอกว่าไม่จำเป็นต้องยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ เพราะอำนาจนี้ตามมาตรา 272 "ไม่มีความหมาย" "ไม่มีน้ำยา" และ "ไม่มีราคา"

ส.ว. บางท่านเคยบอกว่า การมีอยู่หรือไม่ของอำนาจเลือกนายกฯ ของ ส.ว. ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องได้รับเสียงข้างมากจาก ส.ส. เสียก่อน โดยหาก ส.ว. เลือกคนที่ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ ก็ย่อมทำให้เกิดทางตันทางเมืองเพราะรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่สามารถผ่านกฎหมายใด ๆ ได้

ดังนั้น หากท่านยืนยันคำเดิมว่ามาตรานี้ไม่ได้มี "ราคา" อะไร ก็อย่านำอำนาจที่ท่านมีจากมาตรานี้ มาโก่งราคาเพื่อบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้ง

3. หลายท่านเคยอ้างว่าสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ เป็น นายกฯ รอบที่แล้ว เพราะ พล.อ. ประยุทธ์ ได้รับการสนับสนุนจากเสียงข้างมากของ ส.ส.

แม้ผมต้องยืนยันจุดยืนเดิม ว่าการมีอยู่ของอำนาจ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ ส่งผลต่อการตัดสินใจของพรรคการเมืองและกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนั้น แต่ ส.ว. หลายท่าน (รวมถึง ส.ส. ซีกรัฐบาลเดิม) มักอ้างหลายครั้งว่าที่ ส.ว. โหวตให้ พล.อ. ประยุทธ์ ในการโหวตนายกฯเมื่อปี 2562 เป็นเพราะ พล.อ. ประยุทธ์ ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. เกินกึ่งหนึ่ง (250+) ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ดังนั้น หากท่านใช้ตรรกะเดิมที่ท่านเคยอ้างว่าท่านใช้ในการสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ เมื่อปี 2562 ท่านก็ควรต้องสนับสนุน นายกฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ส.ส. เกินกึ่งหนึ่ง (250+) ในการเลือกนายกฯในปี 2566 เช่นกัน

4. หลายท่านพูดเสมอถึงความสำคัญของการให้ประเทศได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เจอทางตัน

หากท่านต้องการให้ประเทศได้ "ไปต่อ" โดยไม่เจอทางตัน ผมไม่เห็นเหตุผลใดที่ท่านจะไม่สนับสนุนนายกฯและรัฐบาลที่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร เพราะไม่ว่าท่านจะมีความคิดเห็นส่วนตัวอย่างไรกับนายกฯคนนั้น หรือพรรคที่อยู่ในรัฐบาลชุดนั้น แต่หากท่านไปสนับสนุน นายกฯ หรือ พรรคที่ไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร นายกฯหรือรัฐบาลเสียงข้างน้อยชุดนั้น จะไม่สามารถบริหารประเทศให้ไปต่อได้ - กฎหมายจะไม่ผ่านสักฉบับ งบประมาณจะไม่ผ่านสักบาท และรัฐบาลก็จะล้มทันทีที่มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ดังนั้น ในเมื่อท่านเองก็น่าจะเห็นเหมือนผมว่าการสนับสนุนนายกฯที่ได้รับการสนนับสนุนจากแค่เสียงข้างน้อยของ ส.ส. จะนำไปสู่ทางตัน ผมก็หวังว่าท่านจะไม่เลือกนำพาประเทศไปเจอทางตันนั้น

5. หลายท่านพูดเสมอถึงความสำคัญของ "การตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล"

หากท่านไม่ประกาศสนับสนุนหลักการว่าท่านจะโหวตให้นายกและรัฐบาลที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของ ส.ส. (เกิน 250 คน) แต่บีบให้เขาต้องรวบรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา (เกิน 375 คน) ท่านกำลังกระทำสิ่งที่เสี่ยงจะบีบให้ฝ่ายค้าน (ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล มีความอ่อนแอลงหรือมีเสียงน้อยลง

แม้พรรคก้าวไกลเรายืนยันว่าเราจะไม่หลงกลนี้ และเราจะไม่ตัดสินใจดึงพรรคที่อุดมการณ์ไม่ตรงกับเราเข้ามาร่วมเป็นรัฐบาล (โดยยังคงหวังว่าพรรคที่แม้ไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับเรา แต่เห็นถึงความวิปริตของอำนาจ ส.ว. ในการเลือกนายกฯ จะมาร่วมโหวตให้เราเป็นกรณีพิเศษ) แต่ผมเพียงอยากชี้ให้เห็นถึงความย้อนแย้งของท่านระหว่างการโยนให้พรรครัฐบาลต้องรวบรวมเสียงได้เกิน 375 เสียง กับคำพูดของท่านว่าต้องการจะสร้างระบบรัฐสภาที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง

6. หลายท่านพูดเสมอถึงความสำคัญของการไม่อยากเห็น "บ้านเมืองขัดแย้ง"

ผมขอยืนยันว่าแม้การมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องปกติของสังคมที่หลีกเลียงไม่ได้และไม่ควรต้องหลีกเลี่ยง แต่การบริหารจัดการความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ให้ทวีคูณไปเป็นความขัดแย้งที่ดีที่สุด คือการมีกระบวนการตัดสินใจที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ดังนั้น ในเมื่อการเลือกตั้ง คือกระบวนการตัดสินใจที่เป็นธรรมกับประชาชนทุกกลุ่มความคิด เพราะเป็นการให้ประชาชนทุกคนทุกความคิด มี 1 สิทธิ 1 เสียง เท่าเทียมกัน หากท่านใช้อำนาจของท่านในทางใดที่เสี่ยงจะฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนผ่านคูหาเลือกตั้ง ท่านเองจะเป็นคนที่นำบ้านเมืองไปสู่ความขัดแย้ง

ดังนั้น ผมขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาทุกท่าน สนับสนุน "นายกฯและรัฐบาล ที่รวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร"

มันเป็นสิทธิของท่านในระบอบประชาธิปไตย ที่จะไม่เชื่อว่า นายกและรัฐบาล นี้ เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดของประเทศ

แต่มันไม่ควรเป็นสิทธิของท่านในระบอบประชาธิปไตย ที่จะขัดขวางเจตนารมณ์ของประชาชน ที่แสดงออกมาชัดเจนผ่านคูหาเลือกตั้งถึงความต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง พัดโชยมาถึงแล้ว

และหากจะต่อยอดจากคำพูดของคุณ @หนุ่มเมืองจันท์ - ถึงเวลาที่ท่านต้องเลือก ว่าท่านจะเลือกเป็นอะไร

ระหว่าง "กังหันลม" ที่โอบรับและก้าวไปด้วยกันกับความเปลี่ยนแปลงที่สังคมปราถนา


กับ "กำแพง" ที่ฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงที่สังคมต้องการไว้แค่เพียงชั่วคราว แต่ทิ้งรอยร้าวและซากปรักหักพังไว้ทั่วแผ่นดิน เมื่อวันที่สายลมมันแรงเกินกว่ากำแพงใดๆจะต้านทานไว้ได้
#สวต้องเคารพเสียงประชาชน
--------
รายชื่อ ส.ว. 64 คนที่เคยสนับสนุนการยกเลิก มาตรา 272 ที่ให้อำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (อย่างน้อย 1 ครั้ง จาก 3 ครั้งที่ถูกเสนอในรัฐสภาในช่วง 2563-65)
.
1. กล้านรงค์ จันทิก
2. กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
3. กิตติ วะสีนนท์
4. ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
5. คำนูณ สิทธิสมาน
6. จรุงวิทย์ ภุมมา
7. เจน นำชัยศิริ
8. เฉลิมชัย เครืองาม
9. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
10. เฉลิมชัย เฟื่องคอน
11. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
12. ชาญวิทย์ ผลชีวิน
13. เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
14. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
15. ฐนิธ กิตติอำพน
16. ณรงค์ พิพัฒนาศัย
17. ณรงค์ รัตนานุกูล
18. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
19. ณรงค์ อ่อนสอาด
20. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
21. นิพนธ์ นาคสมภพ
22. นิวัตร มีนะโยธิน
23. นิสดารก์ เวชยานนท์
24. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
25. บรรชา พงศ์อายุกูล
26. ประจิน จั่นตอง
27. ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
28. ประภาศรี สุฉันทบุตร
29. ประมนต์ สุธีวงศ์
30. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
31. ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
32. ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
33. พรทิพย์ โรจนสุนันท์
34. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
35. พิศาล มาณวพัฒน์
36. พีระศักดิ์ พอจิต
37. ภัทรา วรามิตร
38. มณเฑียร บุญตัน
39. เลิศรัตน์ รัตนวานิช
40. วันชัย สอนศิริ
41. วัลลภ ตังคณานุรักษ์
42. วิบูลย์ บางท่าไม้
43. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
44. วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
45. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์
46. วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
47. ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
48. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
49. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
50. สม จาตุศรีพิทักษ์
51. สมเจตน์ บุญถนอม
52. สมชาย เสียงหลาย
53. สมชาย หาญหิรัญ
54. สัญชัย จุลมนต์
55. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
56. สุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ
57. สุวัฒน์ จิราพันธ์
58. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
59. อนุศาสน์ สุวรรณมงคล
60. ออน กาจกระโทก
61. อับดุลฮาลิม มินซาร์
62. อำพล จินดาวัฒนะ
63. โอสถ ภาวิไล‘ไอติม’ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ว.สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้ว


‘ไอติม’ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ว.สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้ว


‘ไอติม’ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ส.ว.สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. นายกฯ ประกาศไม่รับเงินเดือน-เบี้ยประชุม ทุกบาทบริจาคมูลนิธิ
 2. สรุปประเด็น เศรษฐา แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ2รอบ
 3. ด่วน! ครม.เศรษฐาไฟเขียวลด ค่าไฟ-ค่าน้ำมัน-อนุมัติฟรีวีซ่า
 4. ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ครม.ชุดใหม่ เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 5. ส่องเลขรถใหม่ป้ายแดงนายกฯ เศรษฐา เลกซัสหรูควักเงินซื้อเอง
 6. ฟังจากปากเศรษฐาดราม่าโยนปากกา ขอโทษประชาชน
 7. โฉมหน้า5รัฐมนตรีหญิง ครม.เศรษฐา1 คุมกระทรวงสำคัญประวัติไม่ธรรมดา
 8. โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา1 อย่างเป็นทางการ
 9. เศรษฐาลั่นเปนนายกฯของทุกคน หลังภาพพบกลุ่มทุนชั้นนำโดนวิจารณ์!
 10. เปิดชื่อนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ไทย หอบดอกไม้ร่วมยินดีเศรษฐานั่งนายกฯ
 11. “ส.ว.วันชัย” ทำนาย “เศรษฐา” เป็นนายกฯศิวิไลซ์บังเกิด
 12. ดูหน้าตาชัดๆใครนั่งกระทรวงไหน โผครม.เศรษฐา1
 13. โผครม.ล่าสุด ขยับปานปรีย์ ไปควบต่างประเทศ
 14. โผครม.ล่าสุด เพื่อไทยถอยให้ภท. อนุทินควบมท.1
 15. พิธาต่อสายถึงเศรษฐายินดีนายกฯคนใหม่ รับกังวลเรื่องนี้...ที่สุด
 16. ส่องทะเบียนรถ นายกฯเศรษฐา นั่งเข้าทำเนียบฯครั้งแรก
 17. อมรัตน์ ก้าวไกล ร้องเพลงนกเขาคูรัก แซว ลุงตู่-นายก เศรษฐา
 18. เปิดภาพ ประยุทธ์-เศรษฐา ทัวร์ทำเนียบรัฐบาลจับมือปรองดองชื่นมื่น
 19. อุ๊งอิ๊ง ยินดีเศรษฐา เป็นนายกฯ เป้าหมายหลักเพื่อชาติและประชาชน
 20. เศรษฐา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
 21. เศรษฐาเข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกฯคนที่30
 22. พิธา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเศรษฐาเป็นนายกฯ คนที่ 30
 23. รู้จัก เศรษฐา ทวีสิน นายกฯคนที่30 ของไทย
 24. เปิดโผครม.เศรษฐาควบรมว.คลัง ฮือฮาตำแหน่งรมว.กลาโหม
 25. เปิดเลขเด็ด “เศรษฐา ทวีสิน” นายกคนใหม่ งวดนี้มาแน่!!
 26. ส่องโปรไฟล์ พญ.พักตร์พิไล ภรรยา เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ คนที่ 30
 27. ผ่านฉลุย! เศรษฐา ทวีสิน นั่งเก้าอี้นายกฯคนที่ 30 ของประเทศไทย
 28. กิตติศักดิ์ รับสภาพหน้าแหก ชัดแล้วส.ว.เกินร้อย โหวตให้เศรษฐา
 29. ด่วน! เพื่อไทยตั้งรัฐบาล314เสียง แบ่งกระทรวงเรียบร้อยใครบ้างเช็คที่นี่
 30. อุ๊งอิ๊ง ขอโทษจับมือพรรค 2 ลุง มั่นใจเศรษฐาม้วนเดียวจบ
 31. โหรชูวิทย์ ทักยับ!ทักษิณกลับไทย-เศรษฐานายกฯ ของเก๊ทั้งนั้น
 32. เปิดโผครม.เพื่อไทย สะพัดชื่อน้องลุงป้อม-ลุงเน ดีลเก้าอี้ใหญ่เพียบ
 33. เอาแล้ว สว.สมชาย จี้เพื่อไทยต้องชัดส่งใครนั่งนายก
 34. โรมไม่ถามชลน่านลาออกมั้ย?ถามประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรดีกว่า?
 35. ที่มาของ #ชลน่านลาออกกี่โมง เกิดเพราะคำพูดนี้
 36. รวมไทยสร้างชาติ ประกาศร่วมรัฐบาลเพื่อไทย
 37. จตุพรฟันธงแล้วเศรษฐา ไม่ได้เป็นนายกฯ
 38. กกต.โต้ ‘พิธา’ ไม่ได้กลั่นแกล้ง สืบสวนไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้น
 39. พิธา ยันไม่ร้องศาล รธน.ด้วยตัวเอง ปมเสนอชื่อนายกฯซ้ำ
 40. ชัยธวัช อัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ไม่เกรงใจฉันทามติ
 41. อนุทิน หนุน แบ่งเก้าอี้รมต.ให้จบ ก่อนโหวตนายกฯ
 42. ก้าวไกลแถลงด่วน!! มติเอกฉันท์ไม่โหวตนายกผสมข้ามขั้ว
 43. เพื่อไทย ย้ำเป็นรัฐบาลลดทันที ค่าน้ำมัน-ค่าไฟ ชาวเน็ตแซวแค่เทคนิค?
 44. ภูมิธรรม ลั่น เสนอชื่อเศรษฐา เป็นนายกฯ ไม่มีเปลี่ยนตัว
 45. ‘ปดิพัทธ์’‘ไม่ลาออกง่ายๆ’ ปมต้องทิ้งเก้าอี้รองปธ.สภา แลกผู้นำฝ่ายค้าน
 46. ‘วิโรจน์’ ปราศรัยเดือด ยกคำพูดอุ๊งอิ๊ง พร้อมสวนจุกๆ
 47. เศรษฐา อยู่กับความจริงจับมือ2ลุง มั่นใจโหวตนายกฯผ่านฉลุย
 48. เพื่อไทย แง้มสูตรแบ่งโควตารมต. 9ต่อ1 คนเก่าไม่ได้กระทรวงเดิม
 49. หมอเก่ง ยอมรับคุย ไผ่ จริง แต่ถามในบริบทเพื่อน ไม่ได้ดีลให้ร่วมรัฐบาล
 50. ส.ว. ฟาดรอชม เพื่อไทยการแสดง+ก้าวไกลการละคร
 51. ด่วน! เพื่อไทยปิดดีล315เสียง พรรค2ลุงมาครบหนุนโหวตนายก
 52. วงในเปิดเบื้องลึก!เพื่อไทยเข้าพบก้าวไกล ไม่ได้ขอขมาแต่มาแจ้งจะจับมือป้อม
 53. สมศักดิ์ แง้มประตูรอ รทสช.คุย ธนกร-อนุชา ช่วยดีลร่วมรัฐบาล
 54. พิธา ระทึกอีกผลสอบปมผิด มาตรา 151 ถึงสำนักงาน กกต. แล้ว
 55. ปิยบุตร ถามชัดขนาดนี้ ทำไมก้าวไกลไม่แถลงเป็นฝ่ายค้านเสียที
 56. ด่วน! ไผ่ ลิกค์ ประกาศชัด40ส.ส.พปชร.หนุนแคนดิเดตนายกฯเพื่อไทย
 57. เสรีพิศุทธ์ วอนแฟนพท.เข้าใจ ถามจะเป็นศัตรูกับบิ๊กตู่ ตลอดไปหรือ?
 58. เศรษฐา ชี้ 228 เสียง จุดเริ่มต้นความร่วมมือ-สลายความขัดแย้ง
 59. เปิดนาที อุ๊งอิ๊งนำทัพเพื่อไทย เดินเท้าหาก้าวไกล เขาจะโหวตไหมต้องรอ
 60. เพื่อไทยแถลงตั้งรัฐบาลเพิ่มอีก6พรรค 228เสียง ลุ้นดึงชาติไทยพัฒนา
 61. ณัฐวุฒิ รอดูคำอธิบายจากพรรค หากต้องตั้งรัฐบาลกับ 2 ลุง
 62. ‘เพื่อไทย’ ประกาศดีลได้เพิ่ม 24 เสียง จาก 6 พรรค ล่าสุดมีแล้ว 236
 63. เอาแล้ว..เรืองไกร ร้อง กกต.สอบ ชลน่าน กับพวก ฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง
 64. ศิธาเล่าเรื่อง2ลุง ดีลลับต่างตอบแทนแฮปปี้ถ้วนหน้า
 65. เขาจูบกันแน่แล้ว!เจี๊ยบโพสต์หลังพท.-ภท.ร่วมหอลงโรง
 66. “วิโรจน์” ขอเปิดใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย หาก “เพื่อไทย” หวนจับมือ
 67. หมอชลน่าน แจงแคมเปญไล่หนูตีงูเห่า เป็นเทคนิคการหาเสียง
 68. เปิดคำแถลง เพื่อไทย-ภูมิใจไทย จับมือร่วมตั้งรัฐบาล
 69. ศิธายืนยันถ้า ไทยสร้างไทย ย้ายขั้วไปกับเพื่อไทย พร้อมลาออก
 70. เศรษฐา เสียใจข้อความในอดีต ยอมรับเขียนเอง ไม่ขอลบ
 71. เศรษฐา ส่งทนายยื่นฟ้องชูวิทย์ ต่อศาลอาญา
 72. วีระ ธีรภัทร ชี้ เศรษฐา ไม่ผิด ปมภาษีที่ดิน วิเคราะห์ยิบ
 73. ชูวิทย์ ป่วยมะเร็ง เหลือเวลาไม่นาน ขอแฉเศรษฐาครั้งสุดท้าย
 74. เปิดชื่อพรรคร่วมขั้วใหม่ ตั้งรัฐบาลเพื่อไทย มีพรรคไหนบ้างเช็คเลย!
 75. ชัยธวัช เผย พิธา ป่วยไข้หวัดใหญ่ รักษาตัวใน รพ.
 76. แรง!!กิตติรัตน์ ฟาดใคร โอกาสดี ได้ลดเพื่อนเลวๆ
 77. ชูวิทย์ เคลื่อนไหวล่าสุด ลั่น แฉเพื่อชาติครั้งสำคัญในชีวิต
 78. #มันจบแล้วครับนาย เดือด อมรัตน์ เผยชัดคำพูดเพื่อไทย
 79. เพื่อไทยสลัดก้าวไกลทิ้ง ไม่ให้ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
 80. สว.จเด็จ ล็อกเป้าถล่มคุณสมบัติเศรษฐา แบะท่านายกฯ คนนอก
 81. ศิธาแนะ3ข้อเพื่อไทยควรทำ เตือนผู้นำพรรคเสี่ยงถูกหลอก
 82. ‘วิโรจน์’ ร้อง ‘ก้าวไกล’ ไม่ใช่พระเวสสันดร ตัดพ้อทำไมต้องถูกบีบ
 83. ไอซ์ รักชนก ย้ำเรื่องนี้ สำคัญกว่า ‘พิธา’ เป็นนายกฯ
 84. ‘ชูวิทย์’ รายวัน เปิด‘สูตรหักหลังถ้วนหน้า’ เศรษฐา นายกฯ ก้าวไกลฝ่ายค้าน
 85. ฟาด!‘ก้าวไกล’ ไม่โง่ โหวตนายกฯให้ ‘เพื่อไทย’ แล้วไปเป็นฝ่ายค้าน
 86. เชื่อ”อุ๊งอิ๊ง”พูดจริง “ทักษิณ”กลับ 10 ส.ค.มั่นใจ”เศรษฐา”นายกฯ
 87. สว.เสรี ลั่นเปลี่ยนแคนดิเดตนายกฯ เป็นเพื่อไทยก็รับไม่ได้
 88. จุดยืนเหมือนเดิม ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ยืนยันไม่เอาลุง!!
 89. วิโรจน์ ลั่น ถูกหักหลัง ดีกว่าไม่เชื่อใจ!
 90. โรมโยน พท.เคลียร์เอง หากดันสูตรรบ. ไฮบริด ไร้ก้าวไกล
 91. วันนอร์ นัดแล้ว!โหวตนายกฯครั้งต่อไป ปักหมุดวันที่..
 92. ป.ป.ช.ลุยสอบ“พิธา”ปมขายที่ดิน14ไร่ มูลค่า18ล้านแต่ขาย6ล.
 93. อุ๊งอิ๊ง ตอบข่าวธนาธร บินพบทักษิณ ยืนยันพ่อกลับไทยแน่
 94. ชูวิทย์ ปูด ฮ่องกง ซุปเปอร์ดีล ปิดจ๊อบที่นายกฯ ตัวสูง ๆ
 95. วิษณุ ชี้ส.ว.หมดอายุ ไร้อำนาจโหวตนายกฯทันที
 96. ชัยธวัช ไม่กังวลท่าที เสรีพิศุทธ์ พร้อมแจงปม เสนอเก้าอี้รองนายกฯให้
 97. มติ สส. ก้าวไกล จ่อยื่นญัตติเสนอชื่อ พิธาซ้ำ ไม่รอศาลรัฐธรรมนูญ
 98. กัณวีร์ชี้รอ 10 เดือนคือเวิร์สเคส ไม่งั้นอาจมีส.ว.โหวตนายกชุด 2
 99. เดอะบอดี้การ์ด ‘พิธา’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังโซเชียลขุดประวัติต้องคดี
 100. ฟาดยับ! วิโรจน์เดือด สารพัดข้ออ้างไล่ก้าวไกล เพราะจะโกงไม่ได้?
 101. เสรีพิศุทธ์ เตือน ก้าวไกล อย่ายุ่งหลังมอบเพื่อไทย ตั้งรัฐบาล
 102. ด่วน! ผู้ตรวจการฯส่งศาลรธน. ตีความมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อพิธาซ้ำ
 103. ส่อเลื่อนโหวตนายกฯ27 ก.ค. แกนนำ อยากให้รอบคอบมากกว่านี้
 104. หมอชลน่าน แจง แค่ขอเสียงโหวตนายกฯ ไม่ได้ชวนร่วมรัฐบาล
 105. ชี้ ‘ก้าวไกล’ เหลือแค่ 2 ทางเลือก แนะเล่นเกมรุก
 106. พิธา ร่ายกลอน สุนทรภู่ อย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
 107. พิธาประกาศชัดกลางสายฝน ถึงกระแสถีบออกจากเรือ
 108. พิธา แถลงฯ‘ก้าวไกล’ หนุน ‘เพื่อไทย’ แม้ผมจะไม่ได้เป็นนายกฯ
 109. เพื่อไทยประเดิมลุยจีบ ภูมิใจไทยพรรคแรก
 110. วิโรจน์ ลั่นก้าวไกลจะหน้าด้านกว่า สู้กับขบวนการหน้าด้าน
 111. ไม่ถอย! พิธาเตรียมลุยงานแรก แม้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส.
 112. เศรษฐา ไม่กลัว ชูวิทย์ ขู่แบล๊กเมล์ปมที่ดิน
 113. ก้าวไกล ส่งไม้ต่อให้ เพื่อไทย ฟอร์มรัฐบาลต่อ
 114. ทัวร์ลงเพจ ‘เสรีพิศุทธ์’หลังเสนอ ก้าวไกล เสียสละเป็นฝ่ายค้าน
 115. ธนาธร ให้กำลังใจ พิธา ชี้ หนทางอีกไกล ขอให้เข้มแข็ง
 116. พิธาอาจถูกตัดสิทธิ์ 20-60ปี เต้มงคลกิตติ์เผย
 117. เสนอชื่อพิธาไม่ได้อีกแล้ว วันนอร์เผย
 118. พิธา โพสต์คลิปผ่านไอจี วินาทีอำลา แคปชั่นเด็ด I’ll be back
 119. ‘ชูวิทย์’ บอก จับตาดูเกมสลับข้ามขั้ววันโหวตรอบ 3
 120. ด่วน! ที่ประชุมรัฐสภาลงมติไม่สามารถเสนอชื่อพิธา เป็นนายกซ้ำได้อีก
 121. เผยคำพูดสุดท้าย พิธา กล่าวอำลาสภา เสียงปรบมือกึกก้อง
 122. ด่วน! ศาลสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สส.ชั่วคราว ปมถือหุ้นสื่อไอทีวี
 123. พิธาสัมภาษณ์บอกชาวโลก พรุ่งนี้ไทยไม่เหมือนเดิม
 124. ชูวิทย์ โพสต์ ปิดสวิตช์ประชาชน เตรียมพลิกขั้ว มียุบพรรค
 125. หมอพรทิพย์ ซัดก้าวไกลแถ ปมม.112 รับลูกขอให้โหวตพิธา
 126. แสนดี ร่ำไห้ขอโทษ พ้อไม่แฟร์ หลังวิจารณ์ก้าวไกล
 127. สุดเดือด!!‘แสนดี’ ลูกชาย ชัชชาติ ฟาดพิธา ไม่มีวันได้เป็นนายกฯ
 128. มติ 8 พรรคร่วม ยันเสนอชื่อ พิธา ชิงนายกฯรอบ 2
 129. วราวุธ รับ ถูกต่อสาย ทาบ ร่วมรัฐบาลก้าวไกล
 130. ประวัติเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากเพื่อไทย
 131. เหล่า ส.ว.ฟอร์มทีมกฎหมาย ลุยเอาผิดคนบูลลี่
 132. นิด้าโพล ชี้ ประชาชนหนุนโหวต ‘พิธา’ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเป็นนายกฯ
 133. เศรษฐา เพื่อไทยตอบแล้ว ถูกดันชิงนายกฯ แทนพิธา จริงหรือไม่?
 134. เพื่อไทย นัดประชุมแกนนำพรรค อาจส่งเศรษฐา ชิงเก้าอี้
 135. ชี้เศรษฐา มีโอกาส คว้าเก้าอี้นายกฯแทนพิธา
 136. ลูกชาย ส.ว. แจงเหตุพ่อไม่มาร่วมโหวตนายกฯ แม้เคยบอกจะโหวตให้พิธา
 137. “อนุทิน” ฮัมเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หลัง “พิธา” ไม่ผ่านมติรัฐสภา
 138. ย้อนที่มา สมาชิกวุฒิสภา กับอำนาจมาตรา272 โหวตนายกรัฐมนตรี
 139. เริ่มแล้ว! ก้าวไกลยื่นแก้รัฐธรรมนูญ ม.272 ปิดสวิตช์ ส.ว.
 140. เป็นงง! ฮุน เซน เกี่ยวอะไรด้วย อยู่ๆทวีตถึง พิธา พ่ายโหวตนายกฯ
 141. ชูวิทย์ ลั่นโหวตครั้งที่2 ผลลัพธ์ก็เหมือนเดิม แนะก้าวไกลยอมถอย ม.112 ดีกว่า
 142. สื่อนอก แห่เสนอข่าว พิธาชวดนายก ชี้ส.ว.ที่เห็นชอบ อาจกลับลำ
 143. สื่อนอกหลายสำนัก จับตาโหวตนายกฯ คนใหม่ของไทย
 144. กอดคอร่ำไห้ หลัง ‘พิธา’ วืดนายกฯ ‘อมรัตน์’ พ้อ อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ
 145. เคลื่อนไหวแล้ว พิธาโพสต์ล่าสุด ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
 146. สว. เผ่นออกสภา บางส่วนขึ้นสปีดโบ๊ท หนีม็อบ จนท.คุ้มกันแน่น
 147. เผยผลโหวตนายก พิธาไม่ผ่านรอบแรกโหวตใหม่ 19 ก.ค.
 148. เปิดรายชื่อ สว. เคารพมติประชาชนโหวต พิธา เป็นนายกฯ
 149. ชูวิทย์ เปิดแผนพิฆาตพิธา นี่แค่เปิดยังมีอีกหลายชั้น
 150. หุ้นร่วง 5.82 จุด รับ ‘พิธา’ ถูก ‘กกต.’ ร้องศาลปมหุ้นไอทีวี
 151. เปิดสีหน้าพิธา เดินออกจากที่ประชุมสภา หลังมติ กกต. ชงหุ้น ITV ไปศาล รธน.
 152. ‘บิ๊กป้อม’ ลั่นไม่โหวตให้คนแก้ 112 ไม่ตอบวางมือตามบิ๊กตู่ไหม?
 153. พิธาระทึกรายวัน กกต.ยังไม่ลงมติ นัดใหม่พรุ่งนี้ ส่งศาลรธน. หรือไม่?
 154. เขย่าขวัญ “พิธา” ส.ว. 90% งดออกเสียงโหวตนายกฯ
 155. ‘พิธา’พร้อมแจง กกต. ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยสภาพส.ส.ถือหุ้น itv
 156. พิธา ให้คำมั่น ‘จะเป็นนายกฯขยันที่สุด’ ขอโอกาสรับใช้ทุกคน
 157. จับตา กกต.จ่อถกส่งศาลรัฐธรรมนูญปมพิธา ถือหุ้น itv
 158. ส.ว.วันชัย ตัดสินใจโหวตให้ พิธา เป็นนายกฯ ชาวเน็ตแห่ขอบคุณ
 159. ดร.อานนท์สอนกรรชัย ไทยไม่ได้เลือกตั้งนายกเหมือนประธานนักเรียน
 160. ปิดดีล พิธานั่งนายกฯ ศิริกัญญา โว เสียงส.ว.ครบแล้ว
 161. ส.ว.ทยอยเท ‘พิธา’ ไม่โหวตเป็นนายกฯแล้ว เสียงไม่ถึง 376
 162. เปิดทรัพย์สิน เท่าพิภพ ก้าวไกล รวย 8.3 ล้าน ขี่ฮอนด้าดรีม
 163. วันนอร์ นัดรัฐสภาโหวตพิธาเป็นนายกฯ 13 ก.ค.นี้
 164. จตุพรอ่านทะลุ!! ดันพิธาแข่งเดี่ยว ปูทางพลิกเกม
 165. เปิดคะแนนเสียงหมออ๋อง ปดิพัทธ์ ชนะ คว้าเก้าอี้ รองประธานสภา คนที่ 1
 166. วันนอร์ เซ็นใบลาออก หน.ประชาชาติแล้ว มอบหมาย ‘วรวีร์’ รักษาการแทน
 167. พิธาเปิดสาเหตุก้าวไกลยอมถอยตำแหน่งประธานสภา ทำไมถึงเป็นวันนอร์?
 168. ผู้มากบารมี ภท.เครียด-บิ๊กเนมพรรคหนึ่ง ลั่นเราจะเป็นรัฐบาล
 169. ก้าวไกล-พท. ดีลจบ ดัน ‘วันนอร์’ ขึ้นประธานสภา
 170. “ชูวิทย์” โพสต์ นายใหญ่ ให้ “ช ศ” ชิงเก้าอี้ ประธานสภา
 171. ชลน่าน งงข่าว ‘เพื่อไทย’ ยอมถอยปธ.สภาแลกนำตั้งรบ.
 172. เพื่อไทย ยอมถอยประธานสภา แลกดีลใหม่...
 173. ชูวิทย์ ให้จับตาประธานสภาเป็นของเพื่อไทย ผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
 174. ส.ว.สมชาย โพสต์ปริศนาธรรมการเมือง ชี้ ‘พิธา’ อาจขาดคุณสมบัติ
 175. พท.ยืนกราน ขอประธานสภา ชงคณะเจรจา คุยก้าวไกล
 176. ฟังคำตอบ ถ้าอ.วีระ เป็น สว. จะโหวตให้ พิธา ไหม?
 177. เปิดเบื้องหลังกรณ์ ลาออกหน.ชพก.ที่แท้เพราะเหตุนี้
 178. ส.ว.วันชัย ลั่นรู้แล้วจะหนาว เกมนี้หลายชั้น ล็อกถล่มแผ่นดินทลาย
 179. บัญชีทรัพย์สิน พิธา ยังไม่ถึง ป.ป.ช.
 180. เลขา ป.ป.ช.เผย พิธา แนบคำสั่งศาลถือหุ้น itv ฐานะ ผู้จัดการมรดก จริง
 181. กิตติ สิงหาปัด เผย 1 ในผู้ถือหุ้น itv ส่งคลิปมาให้ แย้มมีหลักฐานอื่นอีก
 182. จตุพร ชี้ ไม่มีปมหุ้นสื่อ พิธา ก็ไปไม่ถึงนายกฯ
 183. สรุปประเด็นแฮชแท็กร้อน #ข่าว3มิติ ปมดราม่าหุ้นitv
 184. กลต.จะตรวจสอบ ปมบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีไม่ตรงคลิป
 185. ทนายอั๋น งัดม.143 ยื่นเอาผิดเรืองไกร ร้องเท็จพิธา โทษสูงถึงจำคุก
 186. แยม ฐปณี เปิดคลิปที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี เจอข้อมูลไม่ตรงกัน
 187. ฐาปณีย์ เตรียมเปิดคลิปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี เบื้องหลังปมฟื้นเป็นสื่อ
 188. พิธา โต้ข่าวลือติดโควิด ยืนยันแข็งแรงดี
 189. โรม ชี้ ‘พิธา’ โดนไต่สวน ม.151 หวังเตะตัดขา สกัดนั่งนายกฯ
 190. อรรถจักร์ ลั่น กกต.ตัดสินใจพลาด เตรียมรับผิดเกมสอยพิธา
 191. เปิดกม.เลือกตั้ง ม.151 โทษอาญาหนักจำคุก-ตัดสิทธิ์20ปี
 192. อดีต กกต.ชี้ กกต.สลับกระบวนการ ตรวจสอบพิธา โทษถึงจำคุก
 193. ด่วน!กกต.ตีตกคำร้องหุ้นitvพิธา แต่รับพิจารณาคดีนี้แทน
 194. เลขากกต. ชี้ต้องรับรองพิธา ให้เป็นส.ส. ทำได้แค่เอาผิดอาญา
 195. คิดการใหญ่ใจต้องนิ่ง...พิธาลั่นตอนจบไม่เหมือนธนาธร
 196. ‘เพื่อไทย’ ไม่ทน! จ่อฟ้อง ‘สนธิญา’ ร้องเท็จ
 197. เช็คที่นี่47หน่วยเลือกตั้ง กกต.สั่งนับใหม่16จังหวัดหลังพบคะแนนเขย่ง
 198. สหรัฐเผยจับตาเลือกตั้งไทย ชี้การเมืองไม่มั่นคง
 199. ทัวร์ลงหนัก กกต.! โซเชียลแห่รุมกดโกรธ หลังปิดคอมเมนต์หนี
 200. ด่วน กกต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่47หน่วย หลังพบคะแนนเขย่ง
 201. ประธาน กกต. สยบข่าวเชือดพิธา ถือหุ้นไอทีวี ยันยังอยู่ระหว่างพิจารณา
 202. กกต.เรียกสอบก้าวไกล ปมภาพ ค้อนเคียว เป็นปฏิปักษ์การปกครอง
 203. ทนายอั๋น-ลุงศักดิ์ ยื่นกกต.ตีตกคำร้องเรืองไกร ปมพิธาถือหุ้น itv
 204. “ก้าวไกล”ผวา กกต.สอย 20 ใบแดงส.ส. กระทบโหวตเลือกนายกฯ
 205. ก้าวไกล มั่นใจพิธาโต้แย้งได้ คดีถือหุ้น ITV
 206. พิธาฝันอยากดึงลิซ่า พาแบรนด์ไทยไประดับโลก
 207. พิธาเอฟเฟกต์! พูดถึงสุราพื้นบ้านสุพรรณฯ ไม่ถึงวันหมดโรงงาน
 208. แรมโบ้ฟาดโรมก่อนไล่บิ๊กตู่เก็บของ ตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อน
 209. ก้าวไกล ดันเลือกตั้งผู้ว่าฯภายใน 4 ปี ยืนยันไม่สุดโต่ง
 210. ส.ว.บอกนักการเมืองไม่พูดความจริง แต่นั่งกัน3คนไม่มีใครเป็นเว้นแต่...
 211. ส.ว.กิตติศักดิ์’หวั่นปท.ลุกเป็นไฟ-พิธาโต้กลับไม่จริง!
 212. จเด็จเจอศิธา-สรยุทธ ถาม เสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติ แล้วเลือกตั้งทำไม?
 213. อย่ายึดติดอำนาจ!ทวีชี้รัฐบาลแห่งชาติขัดเสียงปชช.ไม่พอใจรออีก4ปี
 214. ศิธาโต้จเด็จ ปมรัฐบาลแห่งชาติ ฟาดแรง #ส.ว.มีไว้ทำไม
 215. พิธาบอกยังไม่รู้ตรรกะวิษณุ ปมหุ้นITV ส่อเลือกตั้งซ่อม
 216. ชลน่าน-พิธา โชว์หวาน ให้คำมั่น เพื่อไทยเคียงคู่ก้าวไกล
 217. พิธาโต้ประยุทธ์ ปมเรียกหน่วยงานแจง เขาเชิญมาเอง ไม่ได้ก้าวก่าย
 218. แถลงตั้ง7คณะทำงานที่พรรคร่วมรัฐบาลมีมติจัดตั้ง แก้ไขปัญหาประเทศ
 219. บิ๊กตู่ติงก้าวไกลตั้งทีมคุยงานรับเปลี่ยนผ่านรัฐบาล พิธาโต้กลับแบบนี้...
 220. ชลน่าน ลั่นไม่ทรยศ 25 ล้านเสียง เลือกมาให้หยุดรบ.เดิม
 221. พิธาเตรียมยื่นสมรสเท่าเทียม-รับรองอัตลักษณ์ทางเพศเข้าสภา
 222. ยันไร้ดีลลับ!เศรษฐา ชี้แจงหลังเจอ อนุทิน ที่สนามเลสเตอร์
 223. ณัฐวุฒิ ไม่เห็นด้วยเพื่อไทยถอนตัว ยันหนุนพิธาเป็นนายกฯ
 224. ทักษิณ โต้ไม่มีดีลลับ รับสุดงง อุ๊งอิ๊งก็บอก หนุนพิธา เป็นนายก
 225. ฐปณีย์ จี้ เค เสื้อแดง ขอโทษ หลังบูลลี่เดี๋ยวนี้เป็นแยมส้ม!!
 226. ปชช.เบื่อหน่ายพรรคร่วมแย่งชิงตำแหน่ง ผิดหวังจุดยืนก้าวไกล
 227. ส.ว.สมชาย ลั่น เคารพไม่ลง หลังเห็นรายชื่อว่าที่ประธานสภา
 228. เศรษฐา สารภาพบาป นี่คีอปัจจัยหนึ่ง ที่ทำเพื่อไทย แพ้เลือกตั้ง
 229. สุชาติ สอนมวยก้าวไกล ประธานสภาไม่มีสิทธิเลือก กม.ได้ตามใจ
 230. เปิดบัญชีทรัพย์สิน หมอชลน่าน รวย 560 ล้านบาท
 231. ศิธา ยันโพสต์เดือดไม่ได้เมา แต่หมอชลน่าน ไม่จบ
 232. พิธาเคลื่อนไหวศึกแย่งเก้าอี้ประธานสภาฯ ขอให้ทุกพรรคทำสิ่งนี้
 233. เปิดจดหมายน้อย ข้าราชการบำนาญ ส่งถึง พิธา
 234. ยันพิธาไม่ผิดคดีหุ้นITV เตือนคนร้องระวังโดนฟ้อง
 235. สรยุทธเปิดสูตร ครม.พิธา อ้างแหล่งข่าวอุ๊งอิ๊งค์นั่ง รมว.ต่างประเทศ
 236. ‘แพทองธาร’ ลั่นเราไม่หวังส้มหล่น จะช่วยก้าวไกลตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
 237. บานปลาย!ชลน่านถามก้าวไกล ถ้าเห็น 6 เสียงสำคัญกว่า141 พท.ต้องดูตัวเอง
 238. เปิดไทม์ไลน์โหวตเลือกนายกฯใหม่ ครม.บิ๊กตู่รักษาการวันสุดท้าย 11 ส.ค.
 239. ชูวิทย์ ปูดอำนาจเก่า ใช้หุ้นสื่อ สกัดพิธา พลิกขั้วใหม่ตั้งรัฐบาล
 240. สปีชสุดทัชใจ วันนอร์ ขอโอกาสรบ.ที่ประชาชนเลือกได้ทำงาน
 241. ประยุทธ์ลั่นไม่ยุ่ง ตั้งรบ. ลั่นหุ้นตก เพราะประชาชนเลือกมาเอง
 242. เปิดคลิปช็อตประวัติศาสตร์ 8พรรค ลงนาม MOU จัดตั้งรัฐบาล
 243. เปิดเนื้อหาMOU23ข้อ จัดตั้งรัฐบาลที่8พรรคเห็นร่วมกัน
 244. จตุพร ฝากกองเชียร์ฟังชัดๆ ก้าวไกลตั้งรบ.ไม่ได้แน่ ร่ายยาวเหตุล่ม
 245. ก้าวไกล แจง รบ.ผสมจะผลักดันวาระอะไร เคารพความเห็นต่าง
 246. เปิดคลิประยองแตก! #พิธาว่าที่นายกฯ ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชน
 247. สะพัด โผใหม่ ครม.พิธา ก้าวไกลกระทรวงหลัก อุ๊งอิ๊งคุมต่างประเทศ
 248. กรณ์ โพสต์แจง ก้าวไกล ชวนร่วมรัฐบาล เผยโดนด่าฟรี
 249. วุ่นอีก? พรรคใหม่ ถอนตัวร่วมรัฐบาลก้าวไกลแล้ว
 250. สุวัจน์แถลงแล้วหลังก้าวไกลล้มดีลร่วมรัฐบาล ยันไม่น้อยใจ
 251. ก้าวไกลแถลงฯขอโทษ ยืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรบ.ชาติพัฒนากล้า
 252. ก้าวไกล น้อมรับคำวิจารณ์ กรณีแฮชแท็ก #มีกรณ์ไม่มีกู
 253. ส้มเดือด! แห่ต้าน ชาติพัฒนากล้า ร่วมรบ. #มีกรณ์ไม่มีกู พุ่งติดเทรนด์
 254. ด่วน! ชาติพัฒนากล้า ร่วมรัฐบาลพิธา แกนนำก้าวไกลปิดจ๊อบสำเร็จ
 255. สะพัดว่าที่ สส.ประชาธิปัตย์ เตรียมเจรจาย้ายขั้วเข้าร่วมรัฐบาลก้าวไกล
 256. โผรัฐบาลพิธามาแล้ว คาดส่ง ‘วิโรจน์’ คุมมหาดไทย
 257. นนทบุรีแตก ด้อมส้มแห่รับ พิธา นำคาราวานก้าวไกล ขอบคุณทุกคะแนน
 258. ส่องราคาอาหารขึ้นโต๊ะก้าวไกล-พรรคร่วม เผย9เมนูเด็ดน้ำลายสอ!
 259. ชวนรู้จัก กัณวีร์ ส.ส.หนึ่งเดียวพรรคเป็นธรรมที่ก้าวไกลดึงร่วมรัฐบาล
 260. พิธาเปิดใจCNN ลั่นทำไทยเป็นประเทศปลอดทหาร-ยุติการผูกขาด
 261. ภูมิใจไทย แถลงแสดงจุดยืนไม่โหวตนายกฯ แก้ไขหรือยกเลิกม.112
 262. เปิดภาพประวัติศาสตร์ ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ของประเทศไทย
 263. ประยุทธ์ บอก ยังไม่ใช่เวลา ฝากอะไรถึงรัฐบาลใหม่
 264. อุ๊ หฤทัย เคลื่อนไหวด่วนปัดหนุนพิธา ชี้อุปสรรคคือฟอร์มรัฐบาลไม่ได้
 265. เปิดภาพชื่นมื่น! ก้าวไกลถกพรรคร่วมนัดแรก พิธามั่นใจจัดตั้งรัฐบาลได้
 266. ทักษิณยันกลับไทย ลั่น บ้านผม ผมจะกลับ มีอะไรไหม!
 267. ทักษิณ วิเคราะห์ชัยชนะก้าวไกล-สาเหตุแซงเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับ1
 268. ส.ว.จเด็จ เผย กมธ.สว.ชง กกต. สอบ พิธา-ก้าวไกล ครอบงำพรรค,ถือหุ้นสื่อฯ
 269. สว.กิตติศักดิ์ แนะ พิธา หยุดตั้งรบ. เคลียร์คุณสมบัติตัวเองก่อน
 270. ด่วน! ณธีภัสร์ ว่าที่ส.ส.ก้าวไกล ประกาศลาออกขอโทษปมเมาแล้วขับ
 271. ว่าที่ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกล ถูกจับคาด่านโดนข้อหาเมาแล้วขับ
 272. เปิดประวัติ! จีน พุธิตา จากนักศึกษาต่อต้านรัฐประหาร สู่ว่าที่สส.เชียงใหม่
 273. เดือด รุมสับเละ ส.ว.คนดัง เสนอ ‘ก้าวไกล’ เป็นฝ่ายค้าน ให้อีกฝ่ายเป็นรบ.
 274. วันชัย-เฉลิมชัย ชี้ ก้าวไกลต้องรวมให้ได้ 376 อย่าหวังพึ่ง ส.ว.
 275. ส.ว.ตัวตึง ลั่นนายกฯ ต้องรักชาติ สถาบัน ไม่ชักศึกเข้าบ้าน
 276. พิธาลั่นพร้อมเป็นนายกคนที่30 เผย3ข้อสำคัญที่ทำหลังจากนี้
 277. รักชนกตอบชัดเจนเมื่อ วัน อยู่บำรุง โพสต์ถึงหลังชวดเป็น ส.ส.
 278. พิธาประกาศตั้งรัฐบาลรวม309เสียง ดีลอุ๊งอิ๊งจับมือขั้วฝ่ายค้านเดิม
 279. เปิดโพสต์ กาโม่ ลูกวัน อยู่บำรุง ร่วมยินดีรัชนกล้มยักษ์สำเร็จ
 280. ปิดตำนาน ส.ส. งูเห่าอนาคตใหม่-ก้าวไกล สอบตกยกรัง
 281. พิธา ประกาศพร้อมเป็นนายกฯคนที่30ของประเทศไทย
 282. ทะลุ 10 ล้าน! “ก้าวไกล” โกยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ นำเพื่อไทย ⁣
 283. ด่วน!จุรินทร์ลาออกหัวหน้าประชาธิปัตย์ รับผิดชอบพ่ายเลือกตั้งยับ!
 284. เศรษฐา ยอมรับใจเสียเห็น กรุงเทพฯ แพ้ราบคาบ
 285. รู้จัก รักชนก ศรีนอก ว่าที่ ส.ส.หญิง ก้าวไกล ขี่จักรยานหาเสียงจนแซงวันอยู่บำรุง
 286. เพื่อไทย ไม่คึกเชื่อรวมกับ ก้าวไกล เกิน 350 เสียง ตั้งรบ.ได้
 287. เลขาครป. ทำนาย 4 ชื่อ ‘นายกฯคนใหม่’
 288. พิธาปลื้มแลนสไลด์ กทม.แถลงพร้อมจับมือเพื่อไทย
 289. ช้างหงอย บิ๊กตู่ หน้านิ่ง บอกกำลังใจยังดี คนไทยว่าอย่างไรก็ตามนั้น
 290. พิธาชี้คะแนนทะลุเป้า ลั่นความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้ว
 291. อุ๊งอิ๊ง เดินทางถึงพรรคเพื่อไทย บอกไม่เห็นโพล ใจเย็นๆมั่นใจแลนด์สไลด์
 292. กกต.แจงแล้ว ปมชื่อพรรค ‘ก้าวไกล’ รวมกับ ‘ทางเลือกใหม่’
 293. เปิด12ข้อ อย่าทำเด็ดขาดก่อนวันเลือกตั้ง - วันเลือกตั้ง
 294. คนแห่ฟังพท.แน่น อิ๊งค์ แจง ทักษิณ พร้อมใช้มันสมองช่วยไทย
 295. ยุ่งแล้ว! ไปรษณีย์ไทยมึนบัตรเลือกตั้ง3แสนซอง เขียนจ่าหน้าอ่านไม่ออก
 296. พิธา ลั่น หากถูกตัดสิทธิ์ นานแค่ไหน ก็กลับมา
 297. กกต.ไม่รีบ ชี้ขาดคุณสมบัติ ‘พิธา’ถือหุ้นสื่อ รอหลังเลือกตั้ง
 298. รองผอ.สสท.โพสต์ว่าไอทีวีหยุดกิจการตั้งแต่7มีค.50
 299. ป.ป.ช. เผย พิธา แจ้งเรื่องหุ้น ITV แล้ว ชี้เป็นหน้าที่ กกต.วินิจฉัย
 300. อุ๊งอิ๊งขอฉายเลเซอร์หาเสียงบนสะพานบ้าง หลังกกต.บอกไม่ผิด
 301. นอท พันธ์ธวัช จี้ถามกกต.ทำไมพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกิน7ล้านใบ
 302. รวมไทยสร้างชาติ แจงปมไฟหาเสียงสะพานพระราม8 ที่แท้ฝีมือทิพานัน
 303. อุ๊งอิ๊ง ยัน เพื่อไทย จับมือ ก้าวไกล เป็นไปได้
 304. เลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดเพียบ! ชาวเน็ตเดือดล่าชื่อถอดถอนกกต.ทะลุล้าน
 305. กกต. แจง ขอให้สบายใจ บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า ถึงเขตแน่
 306. ก้าวไกล จี้กกต.รับผิดชอบ กาล่วงหน้า พบข้อผิดพลาดอื้อ
 307. ยอมติดคุก!เศรษฐาประกาศเป็นศัตรูกับกัญชา
 308. สมชัย แนะกกต.ภาพบัตรกองเป็นปึก ใช่สมัครสมาชิกพรรคจริงหรือ?
 309. “นิด้าโพล” ฟันธง คนส่วนใหญ่ เชียร์ พิธา เป็นนายกฯ
 310. กกต.แจงดราม่าเก็บบัตรปชช.ระหว่างกิจกรรมพลังประชารัฐ
 311. แพรทองธาร รุกโค้งสุดท้าย ปล่อยสารคดีสะท้อนตัวตน
 312. บิ๊กป้อมยินดีอุ๊งอิ๊งได้ลูกชาย ตอบทักษิณหลังขอกลับมาเลี้ยงหลาน
 313. อิ๊งค์ อุ้มท้อง 9 เดือนขึ้นปราศรัย ปลุกคนกรุงกาเพื่อไทย
 314. เลือกตั้งไทย2566ผ่านสายตาชูวิทย์ พบซื้อเสียงมากสุดในประวัติศาสตร์
 315. เศรษฐา ฟังแล้วเศร้า ต้องเกณฑ์ทหารเท่านั้นถึงจะถือว่ารักชาติ?
 316. บิ๊กตู่ หาเสียงเจเจ เจอชู 3 นิ้วไล่ บอกเลือกเศรษฐา-พิธาแล้ว
 317. อุ๊งอิ๊ง-พิธา ตีคู่กัน นายกฯคนใหม่ในสายตาประชาชน
 318. กกต.ตัดสิทธิ 9 รายผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 7พรรค
 319. ฟังเศรษฐา แจงชัดๆ เงิน 10,000บาท ที่จะแจก-มาจากไหน?
 320. จวกยับ6กกต. บินดูงานเมืองนอกช่วงใกล้เลือกตั้ง ใช้งบสูงลิ่ว
 321. ป้อมยันชัดปิดประตู เพื่อไทย-ก้าวไกล ปมแก้ 112
 322. พิธา ปัดแซะ พท. แจกเงินดิจิทัล 10,000
 323. นาทีเดือด!สุชาติลุกขึ้นชี้หน้า ปะทะคารม ธนาธร กลางดีเบต
 324. กกต. สั่งเพื่อไทย แจงที่มา-วงเงิน กระเป๋าเงินดิจิทัล
 325. ระทึก! พิธา ลงพื้นที่สมุทรปราการ เจอคนป่วยวูบคารถ รีบช่วย
 326. เศรษฐา แคนดิเดตนายกฯเพื่อไทย แจกเงินดิจิทัล 1 หมื่น
 327. พท.เปิด 3 แคนดิเดต แซะ ตู่ ปชช.เลือกใคร อย่าทำปฏิวัติ
 328. เช็กเลย 35 ชื่อ แคนดิเดตชิงเก้าอี้นายกฯ
 329. เอาแล้ว! ศรีสุวรรณ จ่อยื่น กกต. พรรคไหน ขึ้นรถแห่หาเสียง ส่อผิด
 330. เช็คเบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไหนได้เบอร์อะไรบ้างคลิ๊กที่นี่
 331. ประวิตรเปิดใจลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1 ต้องการเป็นนายกฯ ที่ประชาชนเลือก
 332. เปิดชื่อ 100 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทย เพลง ชนม์ทิดา ว่าที่สะใภ้อนุทินอันดับ..?
 333. สุชาติ ตันเจริญ หวนคืนรังเก่าเพื่อไทย มดดำหอบดอกไม้ร่วมยินดี
 334. ฮือฮา! เสี่ยชัช สายเปย์ จ่อลงสมัคร ส.ส. ชูนโยบายกล้วย
 335. เพื่อไทย เคาะแล้ว นี่คือแคนดิเดตนายกฯ ชื่อที่ 3
 336. พระเอกดัง โผล่แสดงตัวใต้โพสต์ทิม พิธาชาวเน็ตแห่กดไลก์
 337. อุ๊ ชี้2สาเหตุใหญ่ ส.ว.ไม่โหวตพิธา ฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์ชวดนายกฯ
 338. กวาง กมลชนก ตั้งคำถาม แล้วจะเลือกตั้งทำไม ให้สิ้นเปลืองงบ!?
 339. เสก โลโซ โพสต์ภาพนี้ หลัง พิธา ไม่ผ่านโหวตนายกฯ
 340. พอล ภัทรพล แสดงความคิดเห็นแบบนี้ กรณีพิธาVSกกต.
 341. แฟนหนุ่มส่งข้อความจากใจ ถึง หมิว สิริลภัส ว่าที่ ส.ส. คนใหม่
 342. เช็กคะแนนดารานักร้องลุ้นร่วมรัฐบาล แต่ละคนได้เท่าไหร่กัน?
 343. สุดปัง! อดีตดาราวัยรุ่นดัง สู่ส.ส.กทม เตรียมเข้าสู่สภาแล้ว
 344. หมิว สิริลภัส โพสต์ขอบคุณหลังนำลิ่ว จะทำงานให้คุ้มเงินเดือน
 345. พัคโบกอม(Park Bo Gum) เป็นบัณทิตใหม่แล้ววันนี้ !!
 346. ลูกตาล โพสต์อวดชุดผ่าข้าง สยิวริมหาด! โดนแฟนคลับถาม ใส่กกน.หรือเปล่า ?
 347. หมอปลาย เคลื่อนไหว หลัง พิธา หมดสิทธิเป็นนายกฯ100%
 348. ชูวิทย์แฉอีก ผลล็อกไว้แล้ว 13 ก.ค.นี้โหวตนายกฯจะเห็นเกมพิฆาต
 349. ชูวิทย์ ปูดดีลลับ ลังกาวี ลั่นภาพนี้มีนัย!?
 350. เดือด ! ชูวิทย์ แฉดีลลับรัฐบาลใหม่ ผลักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน!!
 351. ข้อมูลผิดมั้ย?ส.ว.เรียกศิธาเอี้ย!จบแค่ม.ปลาย-หมอของขวัญฟาดการศึกษาสำคัญ!
 352. อดีตบก.ข่าว ลั่นพร้อมเป็น พยาน ITV คงสถานะสื่อหรือไม่?
 353. เจาะข้อมูลรัฐธรรมนูญ ม.272 คืออะไร? ทำไมก้าวไกลเดินเกมแก้ไข
 354. รู้จัก ผู้จัดการมรดก คีย์แมนคนสำคัญช่วยจัดการ แต่ไม่ใช่เจ้าของมรดก
 355. ไม่ไปเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ เช็ก 5 ข้อเสียสิทธิทันที
 356. ช่อตอกแรง...คนโดนผัวบอกเลิก ต้องไปปูที่นอนให้ผัวกับเมียใหม่เหรอ?
 357. ดูปากดิฉันนะคะ ...ช่อแฉเพื่อไทยแซ่บ!! ฟังแล้วจุกทุกคำ
 358. อาจารย์ ม.ดัง ชี้ ‘เพื่อไทย’ ใช้กลยุทธ์ยืมปากตัดสัมพันธ์ ‘ก้าวไกล’
 359. นอสตราดามุสการเมืองไทย!! “ศิธา” อ่านเกมขาด!!
 360. สัมภาษณ์คำต่อคำ พิธาเปิดใจฝ่าด่านอรหันต์สู่เก้าอี้นายกคนที่30
 361. ชลน่าน-เสรีพิศุทธ์ เปิดใจเก้าอี้รัฐบาลใหม่ เผยนโยบายเบื้องต้นผลักดันร่วมกัน
 362. เปิดใจอดีต กกต. ถึงเลือกตั้ง66 เตือนพิธาเรื่องถือหุ้นสื่อรอด-ไม่รอด?
 363. เปิดตัวแปร-อุปสรรคก้าวไกล จับขั้วตั้งรัฐบาลงานนี้หินสุดๆ

 364. >> ดูทั้งหมด :เศรษฐา ทวีสิน โหวตผ่านฉลุย คว้าตำแหน่ง นายกฯคนที่30 ของไทย


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์